Çocuklar ve İnternet KullanımıModern yaşamın bir gereği haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı, şüphesiz çocuklarında hayatına girdi. İnternetin iletişim ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yararları olduğu bilinse de çocuklarda yarattığı psikolojik ve sosyal olumsuz etkilerinin yanı sıra tehlikeler içerdiği de yadsınamaz bir gerçek.

Oto denetim mekanizmaları henüz tam gelişmemiş, seçme konusunda kriterleri oturmamış, psikolojik olgunluk süreçlerini henüz tamamlamamış çocuklar için internet kullanımı olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Uzun sürelerde kontrolsüz ve denetimsiz internet kullanımı çocuklarda gerçek dünyadan uzaklaşmaya, izole bir hayat sürmesine, yaşına uygun olmayan bilgi alması ile istismar edilmesine, kişilik ve gizlilik haklarının ihlal edilmesine, problem çözme becerilerinin gelişmemesine, sosyal etkileşiminin azalmasına, aile ile geçirilen zamanın azalmasına, olumsuz ilişki kurma biçiminin oluşmasına sebep olabilir. Bu aşamada anne ve babaların denetim ve kontrolünün mutlaka olması gerekir. Artık teknolojiyi hayatımızdan çıkartamayacağımızdan, tamamen yasaklamak yerine çocuklarımıza teknolojiyi nasıl kullanacağı konusunda eğitebiliriz

Çocuklar için güvenli internet kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?
  • Çocukların internet kullanımını yasaklamamalı ama sınırlandırmalıyız.
  • Uyku düzenini bozacak, günlük rutinlerini etkileyecek saatlerde ve sürelerde internet kullanmamasına dikkat etmeliyiz.
  • Çocukların yaşına ve gelişimine uygun web sitelerini ziyaret etmeleri için denetlemeliyiz.
  • Çocuklar için güvenli internet kullanımını sağlayan (şiddeti, pornografiyi ve benzer olumsuz uyaranlara maruz kalmaması için) filtreler ve yazılımlar kullanabiliriz.
  • Çocuklar için güvenli internet kullanımını sağlayan (şiddeti, pornografiyi ve benzer olumsuz uyaranlara maruz kalmaması için) filtreler ve yazılımlar kullanabiliriz.
  • Özel bilgilerini (adres, telefon, kimlik numarası, özel fotoğraflarını) vermemelerini,internetten tanıştığı kişilerle görüşmemesini ve ebeveynlerine bildirmesini,sözlü taciz, hakaret gibi durumlarda iletişimi durdurmalarını belirtmeliyiz.

  • Çocuklarla iletişime açık ve güven duydukları bir ilişki kurmalıyız, internette karşılaştıkları bir durumu açıkça bizlere ifade edebilmesini sağlamalıyız.
  • Çocukların oto denetimlerini sağlamaları için onları interneti nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilinçlendirmeliyiz.
  • Çocukların internette nelerden keyif aldığını, hangi web sitelerini gezdiği, kimlerle iletişimde olduklarını, nasıl oyunlar oynadıklarını öğrenmek için onlarla sık sık sohbet etmeliyiz.
  • Çocuklara internetin faydalı kullanımına dair rol model olmalıyız, birlikte bilgi arayarak, faydalı içerikler izleyerek kaliteli zaman geçirebiliriz.