ATÖLYELER

Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaşayarak Öğren

Drama etkinliği, çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerini geliştirme amacı güden ve onların yaparak ve yaşayarak öğrenmesine destek olan bir etkinlik türüdür.

Drama atölyesinde kullanılan bir çok teknik vardır. Bu teknikler; doğaçlama, rol yapma, pandomim, hikaye/olay canlandırma gibi tekniklerdir.

Dramanın yapılacağı ortamda; eğitici oyuncaklar, kostümler, kuklalar, çeşitli takılar, yöresel kıyafetler, maskeler, baston, fular vb. malzemeler bulunur.

Drama atölyelerinin çocukların gelişimi üzerinde büyük etkileri vardır.

Bunlar;
  • Çocuğun kendisine olan güveni artar.
  • İletişim ve problem çözme becerisini destekler.
  • Drama etkinlikleri sayesinde kendi vücudunu ve özelliklerini tanır.
  • Empati duygusu gelişir.
  • Kendini daha iyi ifade eder, ve fikirlerini savunabilir.
  • Çevresindeki arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde olmasını sağlar.
ANASAYFA GERİ DÖN DCA SPORT ACADEMY ÖN KAYIT FORMU