Blog

Anaokulunun Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkisi


Çocuklar yaşamlarının ilk 6 yılında diğer gelişim dönemlerine kıyasla daha büyük bir hızla büyümekte ve gelişmektedir. Gelişimin bu denli hızlı ve kritik olduğu yaşamın ilk yıllarında çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel olarak desteklenmesi gelecekte sağlıklı, mutlu ve akademik başarısı yüksek bir birey olmasının önünü açmaktadır. Ailelerin çocuğun gelişimi için elverişli bir aile ortamı sunmasının yanı sıra çocuğun temel öğrenimi olan ilkokula hazırlanma süreci; yaşıtlarıyla birlikte uygun bir ortamda ve uzman eğitimcilerin gözetiminde daha olumlu sonuçlar vermektedir.

İlkokul eğitiminden önceki 0-72 aylık dönemde çocuğun öğrenmesi beklenen değerler ve bilgiler anaokulunda çocuğun gelişim dönemine uygun bir biçimde sunulmaktadır. Çocuk yaşıtlarıyla ilişki kurma deneyimi elde ederek birlikte yaşamayı, oyun oynamayı, haklarını korumayı ve paylaşmayı öğrenmeye başlar. Sosyal-duygusal gelişim için gerekli olduğu bilinen güvenli duygusal çevre anaokulu ortamında çocuğa saklanmaktadır. Eğitimciler çocuğun duygularını anlaması, duygularını yönetmesi ve ifade edebilmesi için uygun müfredatı uygulamakta ve rehberlik birimi tarafından çocuklar ve aileler desteklenmektedir.

Anaokullarında çocuğun yararı gözetilerek oluşturulmuş kurallar çocuğun kurallara uymayı öğrenmesini sağlarken gelişimi içinde önem arz etmektedir. Yemek yemek, yemekten sonra ellerini yıkamak, saatinde uyumak, oyun sonunda oyuncakları toplamak gibi rutinlerin varlığı çocuğun güvende hissetmesini sağlarken öz bakım gerektiren becerilerin tamamlanması özgüvenlerini arttırmaktadır. Ek olarak çocuğun düzenli olarak anaokuluna gelmesiyle birlikte ev içerisinde oturtulmuş ve öğrenilmiş düzen sonraki yıllarda ilkokula başlamak konusunda kolaylaştırıcı olmaktadır.

Çocuk kendini oyunlarla ifade eder ve anaokulları çocuğun ihtiyaç duyabileceği oyun alanını ona sağlamaktadır. Çocuğun zihni oyun ile zenginleşmeye ve yaratıcı bir dünya oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca yaşıtlarıyla oyun oynayan çocuk dil gelişimini konuşarak ve dinleyerek etkileşimli bir biçimde daha hızlı geliştirme şansı yakalamaktadır. Dil gelişiminde öğretmenler çocuğa model olmanın yanı sıra geri bildirimlerde bulunmakta ve sözel ile sözel olmayan etkileşime geçmektedirler.

Anaokulu etkinlikleri çok çeşitli olmakla birlikte kesme, yapıştırma, boyama gibi etkinlikler çocukların ince motor gelişimine ve soyut düşünme becerilerine; koşmak ve zıplamak gibi çeşitli spor aktivitelerinin ise kaba motor gelişimine katkı sağladığı bilinmektedir. Fiziksel gelişimin desteklenmesi ile çocuklar bedenlerini tanımaya ve hareket koordinasyonlarını sağlamaya başlamaktadırlar. Kendi beden farkındalığına sahip bir çocuğun olumlu benlik gelişimi de desteklenmektedir. Anaokulları fiziksel gelişim için gerekli hareket alanını çocuğa sağlarken çocuğun yaşı ve gelişim dönemini dikkate alarak uygun etkinlikleri hazırlamaktadır.

Bu doğrultuda anaokulları çocukları kapsayıcı bir biçimde ilkokula ve hayata hazırlamak için fayda sağlayan bir eğitim basamağı olarak karşımıza çıkmaktadır.