Blog

Çocuk Psikoloğu, Pedagog, Çocuk Gelişimci Ayrımı Nasıl Yapılmalıdır?


Çocuk Psikoloğu, Çocuk Gelişimci ve Pedagog kavramları birbirlerine çok yakın ve karıştırılan meslekler olmalarına rağmen görev, yetki ve uygulama açısından oldukça farklıdır. Üç meslek de çocuklarla çalışmalarını sürdürüp, halk arasında sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da Çocuk Psikoloğu, Çocuk Gelişimcinin ve Pedagog iş tanımı aynı değildir. Dolayısıyla yaptıkları iş gibi aldıkları lisans eğitimleri de birbirinden farklıdır.

Çocuk Psikoloğu Nedir?

Üniversitelerin “Psikoloji” bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, yüksek lisansını “Klinik Psikoloji” veya “Psikoloji” üzerine yapmış ve çocuk psikolojisi üzerine eğitimlerini almış olan kişidir. Çocuk Psikoloğu, çeşitli terapi ekollerini kullanarak çocuk psikolojisi üzerine iyileştirici etkisi olan seanslar gerçekleştirir.

Çocuk psikologları bireysel görüşme, aile görüşmesi yapabilir. Oyun terapisi, resimlerle çalışma, kum terapisi, test ve envanter uygulamaları ile çocukla çalışabilir. Kukla, masal terapi gibi yardımcı çalışmalardan faydalanabilir. Psikoeğitim ve psikoterapi uygulamaları yapabilirler. Bu nedenle çocukla ilgili tüm psikolojik süreçlerde aileler çocuk psikoloğu ile görüşebilir. Eğer psikiyatrik bir tedavi gerekliyse psikolog, psikiyatrist yönlendirmesi yapacaktır.

Çocuk Gelişimcisi Nedir?

Üniversitelerin “Çocuk Gelişimi” bölümünden mezun olmuş, bebeklikten ergenlik çağına kadar çocukların gelişim süreçlerini inceleyen, sahip oldukları herhangi bir problemi keşfeden ve ihtiyaçlarına göre gelişimlerine yardımcı olan çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan kişidir.

Çocuk Gelişimcisi, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirir, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekler. Gerektiğinde çocuklara gelişim testleri uygular.

Pedagog Nedir?

Pedagog kelime anlamı olarak "eğitim bilimci, eğitimci" demektir. Yani pedagog çocuk eğitimcisidir, çocuk psikoloğu veya çocuk psikolojisi uzmanı değildir. Ülkemizde 1982 yılında çıkarılan bir yasayla üniversitelerdeki pedagoji bölümü kapandı ve böylece devam eden yıllarda pedagog unvanı alan uzman olmadı. Bir pedagog çocuklara eğitim verebilir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapabilir ama çocukları tedavi edemez. Çocukların psikolojik sorunlarını tedavi etmek, çocuk psikoloğunun veya çocuk psikiyatristinin görevidir.

Sonuç olarak...

Çocuk psikoloğu çocukların psikolojik süreçleriyle, çocuk gelişimcisi çocukların gelişimiyle, pedagog ise çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalarını yürütmektedir. Ebeveynlerin çocukları için destek alırken uzmanın yetki ve yetkinliklerini doğru şekilde araştırması oldukça önemlidir.