Bizden Haberler

Eğitim Anlayışımız ve Modelimiz


Dünya Çocuk Akademisi Anaokulu olarak eğitim programımızı oluştururken amacımız;

 • Çocuklarımızın var olan potansiyellerini açığa çıkararak gelişimlerini maksimum seviyede desteklemek.
 • Soran, sorgulayan, düşünen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip bireyler olmaları için temel düşünce yapılarını geliştirmek.
 • Kendilerini rahat ifade edebilecekleri ortamlar oluşturarak öz güven gelişimlerini desteklemek.
 • Bir problem karşısında bir değil birden fazla çözüm yolu olduğunu fark ettirerek en iyi çözüme odaklanmalarını sağlamak.
 • İlkokula başlangıç için hazırbulunuşluluklarını sağlamak.
 • Akran etkileşimlerini güçlendirerek, kendilerine ve yaşadıkları topluma fayda sağlayan; saygılı, merhametli, vicdan sahibi, sağ duyulu, kendi haklarını koruyan ve başkalarının hakkını da gözeten bireyler olarak yetişmeleri için rehberlik etmek.

Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal-duygusal, dil, öz bakım ve motor becerilerini desteklemeye yönelik çalışmalar;

*Serbest Zaman Etkinlikleri

*Fen-Matematik Çalışmaları

*Kitap Çalışmaları

*Kodlama Çalışmaları

*Sanat Etkinlikleri

*Türkçe Dil Etkinlikleri

*Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

*Alan Gezileri

*Bilimsel Atölye Çalışmaları

*Duyu Oyunları

*Güne Başlama Etkinlikleri

*Oyun ve Hareket Etkinlikleri

*Scamper Çalışmaları

gibi ders başlıkları altında eğitim planı hazırlanır.

Eğitim anlayışımızda belirtilen amaçlar doğrultusunda zümre öğretmenlerimizle her yaş grubumuzun gelişim özelliklerini dikkate alarak o yaş grubuna özgü zengin ve esnek bir eğitim programı oluşturulur.

ETKİNLİKLERİMİZ

GEMS Etkinlikleri

GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

Öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda, eğlenceli etkinliklerle sevdirmeyi amaçlayan GEMS programı, çocukların bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenmeyle yaşamalarına imkân veren, bağımsız öğrenme, eleştirel düşünme, sorgulama, analiz yapma, sonuç çıkarma gibi becerilerini geliştiren bir programdır.

Gems proje tabanlı bir eğitim metodudur ve program esnek, çocuklar aktiftir. Doğrudan katılımlı etkinlikleri içerir. Okul öncesi çocuklarını bilimsel kavramlara oyun aracılığı ile götürür. Çocuklar bu sayede matematik gibi genellikle ön yargılı davranılan derslere karşı olumlu tutum geliştirirler. Gems eğitiminde amaç çok iyi soru sormaktır. Sorular aracılığı ile sınıftaki deneyimler paylaşılır.  Etkinliklerle bağlantılı olan sorularla çocukların düşünmelerini sağlayacak planlama yapılarak çocukların merak duygularının gelişimi sağlanır ve farklı sorular sormaları için desteklenirler.

GEMS’le ilgili konunun işlenmesi ve özümsenmesinin ardından proje tabanlı bir eğitim modeli olması sebebiyle konuyla bağlantılı öğretmenlerimizin rehberliğinde çocuklarımız bir proje geliştirilerek her ay bu projelerin sergisi okulumuzun girişinde yapılmaktadır.

STEAM Etkinlikleri

21. yüzyılda teknoloji ve mühendislik alanlarının hızla gelişmesi, mesleklerin ve iş olanaklarının değişmesi bu alanda iş gücüne duyulan ihtiyacın da artmasıyla STEAM uygulamaları okul öncesi dönemde çocukların bu alanlara ilgilerini artırmak üzereönem kazanmıştır.

Hazırlık sınıflarımızda uyguladığımız STEAM; içerisinde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat disiplinlerinin bir araya getirilerek işlenen konu ile ilgili kavram haritası oluşturulur ve çocukların konuyla ilgili bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini de öğrenme yoluna girerek etkinlikler yapılır. Proje tabanlı bir eğitim modeli olması sebebiyle işlenen konunun ardından öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından ortaya bir proje çalışması konulur.

Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir eğitim yaklaşımıdır.

Proje Çalışmalarımız

Küçük yaş gruplarımızda belirli konu aşlıklarıyla uyguladığımız proje çalışmaları üst yaşlarda yapılan proje tabanlı eğitim modellerine hazırbulunuşluluk sağlayarak aynı zamanda hem sorumluluk bilinçlerinin desteklenmesi hem de grup bilincinin oluşması hedeflenmektedir.

Portfolyo Sunumlarımız

Öğrencilerimizin yıl boyunca gelişimlerini izleyebildiğimiz, sunum dosyası ve üç boyutlu geri dönüşüm etkinliklerinin yer aldığı çalışmalarını öğrencilerimiz, velileri ile “Nisan-Mayıs” ayları içerisinde paylaşmaktadır.

Aile Katılım Etkinliklerimiz

Okul-aile-çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmeye önem veren DCA, bu ilişkiyi sağlam temeller üzerine kurarak çocuğun hayatında en önemli yere sahip olan aileden sonra çocuğun hayatında ikinci öneme sahip olan okul arasında bir köprü niteliği oluşturmayı misyon edinmiştir. Çocuklar için gerekli olan eğitim anne-babanın çocuğun eğitim hayatına etkin katılımıyla gerçekleşir. Çocuğun hem kendini biricik hissetmesi hem de ebeveynleriyle birlikte hazırladığı etkinliği ailesi ve kendi liderliğinde arkadaşlarıyla paylaşmasının;

 • Gruba liderlik etme
 • Öz güveninin desteklenmesi
 • Sorumluluk bilincinin artması gibi birçok katkısı bulunmaktadır.

Bu sebeple okulumuzda her yıl Kasım ayında başlayarak aile katılım etkinlikleri düzenlenmektedir.

P4C Temelli Felsefe Etkinliklerimiz

Soru sorma potansiyelinin çok güçlü olduğu okul öncesi dönemde çocukların potansiyellerinin ortaya çıkması açısından 4 ve 5 yaş gruplarımızla P4C temelli felsefe uygulamaları yapılmaktadır. Çocuklarla felsefenin amacı özetle;

 • Çocuklukta var olan merak ve soruşturma yetisinin kaybolmadan canlı tutulması,
 • Çocuklarda eleştirel, yaratıcı, iş birlikçi ve özenli düşünmenin geliştirilmesi ve desteklenmesidir.
 • Felsefe eğitiminin bir başka amacı ise; çocuklara bir şey öğretmek değil düşünce becerilerini geliştirerek bir konu ile ilgili bir değil birden fazla düşünce biçiminin olduğunu aşılamaktır. Bu sebeple eğitimi veren öğretmenimiz öğretmen konumunda değil kolaylaştırıcı yani rehber konumundadır.

P4C Temelli Felsefe Etkinlikleri; bu eğitimi alan öğretmenimiz tarafından gerçekleşmektedir.

Sergi Çalışmalarımız

Yıl içerisinde zümre öğretmenlerimizin bir araya gelerek oluşturduğu eğitim programında, çocuklarımızın yaptığı sanat etkinliklerinden yapılan sergisi çalışmalardır. Örnek sergi başlıklarımız;

-Okulumda ilk resmim

-Benim gözümden annem

-Benim gözümden babam

-Ebru çalışmaları

-Seramik çalışmaları vb.