Hergün Daha İyiye

Oxford İşbirliği

Oxford İşbirliği

Dünyanın en büyük üniversite yayınevi olan Oxford University Press, yayın hayatına 1476 yılında William Caxton'un portatif baskı makinasını icat etmesinden iki yıl sonra başladı. Oxford, her yıl 6.000'den fazla eğitimle ilgili kitap ve dijital araç yayınlamaktadır. Yayınların tümü akademik araştırma süreci sonrasında üniversitenin onayıyla hazırlanmaktadır.

Oxford University Press, Oxford Üniversitesi'nin bir departmanıdır. Dünya genelinde yayım yaparak, Üniversite'nin, araştırma, bilim ve eğitim alanında mükemmellik amacını destekler.

Hizmetlerimiz; günümüz koşullarında eğitim öğretim kurumlarının gereksinim duyacağı tüm alanları kapsamaktadır: öğretim programları danışmanlığı, ölçme değerlendirme araçları, basılı ve dijital öğrenme materyalleri, öğretmen eğitimi ve sertifika programları, paydaş (öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli) eğitimleri, karma öğrenme ve öğrenme yönetim sistemleri bunlara örnek olarak verilebilir. Birçok ülkedeki saygın eğitim kurumlarının Oxford'u çözüm ortağı olarak tercih etmesi hizmet kalite ve çeşitliliğimizin göstergesidir.