Değişen Dünya

Inovatif Düşünce ve Eğlence

Manipülatif Oyunlar

Çocukların bilişsel gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen, ince motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunan, el ve göz koordinasyonunu, aynı zamanda da sosyal becerilerini geliştiren bir öğrenme merkezidir.

Manipülatifler irdelenen nesnelerin ve kavramların özelliklerinin, farklı şekil ve kalıplarının somutlaştırılmasında kullanılmaktadır. Herhangi bir nesneye dokunarak, nesneyi kullanarak ve özelliklerini değiştirerek farklı bir şekle, kalıba döndürme alanıdır.