Blog

Okul Öncesi Dönemde Bağımsızlık Becerilerinin Gelişimi


Bağımsız olan çocuklar, işlerini kendi başlarına yapabilmenin hazzını hisseder ve kendi ayakları üzerinde durabilmenin güvenini yaşarlar. Özgüven çocuklarımız için başarının anahtarıdır.

 Okul öncesi dönem, çocukların gerçek yaşama dair ilk beceri ve öğrenimlerini kazandıkları bir dönemdir. Bu nedenle çocuğu gerçek yaşama hazırlamak amacıyla erken yaşta bağımsızlık becerileri kazandırmak gerekir.

Erken yaşta çocuklarımızdan, verilen görevleri yerine getirmesi, yaptığı davranışı olumlu veya olumsuz sonuçlarını kabul etmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılamasını bekleriz.

Dr. Maria Montessori şöyle der: “Büyümekte olan herhangi bir organizmaya yapılacak gereksiz bir yardım gelişimini saptıracaktır. Çocuk, yeni şeyler tecrübe ettikçe, daha fazla tekrar ettikçe ve görevlerinin üstesinden geldikçe daha bağımsız olacaktır.

 Çocuklara bağımsızlık vermek;

Onları bolluk içinde yaşatmak demek değildir. Çocuğunuza ve potansiyeline güvenmek demektir. Kendisine güvenildiğini hisseden çocuk, ebeveynini daha çok sevecektir ve en önemlisi kendisine olan güveni artacaktır. Çocuğun sıra dışı düşünme becerileri kazanması için bağımsız olması gerekir.

Peki bağımsızlık becerilerini nasıl kazandırabiliriz?

-Çocuklar güvende olacaklarını ve istedikleri zaman ebeveynleri tarafından destekleneceklerini bilmelidirler. Tek başına bir şey denemelerine izin verilmelidir.

-Gerçekten ihtiyaç olduğunda ebeveynler çocuklarını desteklemelidirler.

-Çocuğun bir işi veya görevi yapması ne kadar uzun sürerse sürsün yapabileceği bir şey ise mutlaka beklenmeli ve sözel olarak motive edilmelidir.

-En önemlisi çocuğa olumlu bir model olmak. Çünkü bu yaşlarda çocuklar özellikle anne babaları nasıl davranıyorsa onu yaparlar. 

- Çocuğun yaşına, gelişimsel düzeyine, bireysel özellik ve ilgilerine uygun görev ve sorumluklar vermek, başarmasını sağlamak davranışın sürekliliğini artırır ve bağımsızlık becerilerinin geliştirir.

-Çocukların günlük işlerini kendi başlarına yapıp bitirmelerine izin verilmelidir. Böylece çocukları kendilerine daha çok güvenir.

-Ebeveynler çocukların hata yapmalarına izin vermelidirler. Hiç hata yapmayan çocuk mükemmeliyetçi olur, yeni bir şeyler denemek ve hata yapmaktan kaçınırlar. Bu durumda çocukları bağımsızlaştırmaktan uzaklaştırır.

-Aileler çocukların problemlerini kendilerinin çözmelerini desteklemelidirler. Böylece çocuğun kendine olan benlik saygısı da gelişmiş olur.

- Olanak buldukça çocukların seçim yapmasını sağlamak, aynı zamanda karar verme mekanizması desteklenmelidir.

-Çocuğu üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirebilmesi için onu cesaretlendirerek sorumluluk bilincini kazandırmak bağımsızlık becerilerini de destekler.

Sevgili ebeveynler unutmayın ki bir davranışı kazandırmak uzun bir yoldur. Bu yolda çocuklarınızla birlikte yürüyeceğiniz için sabırlı ve sevecen tutum sergilemeniz gerekmektedir...

TUBA ÇAKIRTAŞ

Çocuk Gelişimci