Tematik Sınıflar

Ailemiz Sınıfı


Aile bireylerimizi tanıdığımız, anne-babalarımızın da isimleri olduğunu, öğretmenlerimizin de anne-babalarının, kardeşlerinin olduğunu öğrendiğimizde şaşırdığımız, günlük sohbetlerimizi yaptığımız bir sınıfımızdır.