Tematik Sınıflar

Dünya Çocukları


Dünya'nın şeklinin ilk zamanlarda düz bir tepsi gibi olduğuna inanıldığını, Galileo'nun Dünya yuvarlıktır dediğinde kimsenin ona inanmadığını, Dünyamız kendi etrafında döndüğünde gece-gündüz güneşin etrafında döndüğünde ise mevsimlerin oluştuğunu, Dünyamızın ortasında bir çizgi olduğunu buna ekvator çizgisini dendiğini bu çizginin yukarısına Güney Kutbu, aşağısına ise Kuzey kutbu olduğunu, Dünya da bizden hariç başka ülkelerde olduğunu, farklı konuşulan diller, farklı yemekler, insanların tenlerinin farklı olduğunu, bazı ülkelerin denizden uzak olduğunu öğrendiğimiz kalıcı bilgileri Dünya haritamıza bakarak keşfe çıkacağımız, hayallere dalacağımız bir sınıfımızdır.